4. IE poklicne mature

KOLEDAR AKTIVNOSTI V ZVEZI S 4. IE NA POM 2019/20 IN NASLOVI NALOG

Aktivnosti Termini
Poziv za predlaganje tem izdelka oz. storitve Od 2. 9. 2019
Zbiranje predlogov tem nalog Do 4. 10. 2019
Objava naslovov projektnih nalog na oglasni deski Do 18.10. 2019
Prijava kandidatov Do 8. 11. 2019
Možna sprememba teme projektne naloge Do 15. 11. 2019
Potrditev prijavljene teme naloge na ŠMK POM Do 29. 11. 2019
Izdaja pisnega sklepa kandidatu Do 13. 12. 2019
Izdelava naloge (zasnova, konzultacije) Do 3. 4. 2020
Oddaja nelektorirane naloge mentorju Do 28. 3. 2020
Strokovno pregledano nalogo odda mentor v lektoriranje slavistkam Do 13. 4. 2020
Slavistke vrnejo ocenjene naloge dijakom Do 27.  4. 2020
Dijak odda nalogo mentorju v pregled pred končno oddajo Do 6. 5. 2020
Oddaja naloge Do 11. 5. 2020
Mentorji oddajo seznam oddanih nalog z imeni avtorjev tajniku POM Do 15. 5. 2020
Ocenjevanje naloge Do 29. 5. 2020
Zagovor naloge Po razporedu
 
 
NASLOVI PROJEKTNIH NALOG pri predmetu poklicne mature – Izdelek oz. storitev in zagovor
 
Naslove so pripravili mentorji posameznih strokovnih predmetnih področij.
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oddajte izbranemu mentorju – KOLEDAR.
 
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve dobite na povezavi.
 
Lidija Leskovšek, tajnica ŠMK PoM