Dajte nam mir

V septembru in oktobru je v organizaciji Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin potekal projekt Dajte nam mir, katerega glavni cilj je ozaveščati mlade o miru kot temeljni človeški vrednoti. Na uvodnem srečanju v septembru so poleg okrogle mize na temo miru dijakom predstavili 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih izpostavili Združeni narodi in naj bi bili uresničeni do leta 2030. Dijaki so si nato izbrali enega od teh ciljev in ga začeli raziskovati. Zaključno srečanje je potekalo 24. oktobra v Osrednji knjižnici Celje, na katerem so dijaki predstavili plakate, kratke filme in projektne naloge, ki so jih v tem času izdelali.
Pri projektu je sodelovalo devet skupin iz šestih različnih šol, v skupini naše šole so sodelovali Maj Knežević, Saša Šibilja in Neža Tretnjak iz M-3. e. V svoji nalogi so raziskovali peti cilj, ki govori o enakosti spolov in krepitvi vloge vseh žensk in deklic ter pri tem ugotavljali, da enakost spolov ni samo temeljna človekova pravica, temveč nujna podlaga za miren, uspešen in trajnosten razvoj.
Mentorica Brigita Mastnak

Nazaj