Inovativnost in ustvarjalnost za mlade

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za dijake Šolskega centra Celje letos že devetič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 17. do 19. januarja 2018 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je tudi trije naši dijaki, in sicer Miha Drame iz S-3. a, Nejc Gubenšek iz S-3. b in Martin Grešak iz M-3. c.
 
Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v tri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih šol oz. programov. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja ter učiteljem, ki so se udeležili zaključne prireditve.
 
Delo je potekalo v sproščenem vzdušju. Problemi, ki so jih reševali, so bili zahtevni, a so se jih lotili  z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami.
 
Šolska svetovalna delavka Pera Kunst

Nazaj