Interesne dejavnosti v torek, 23. 10. 2018

V torek, 23. 10. 2018, boste imeli nekateri oddelki interesne dejavnosti. Pouka ta dan nimate, deset minut pred odhodom avtobusa se zberete pred ŠCC. Prijavljeni dijaki malico prevzamete v jedilnici pol ure pred odhodom. Razredni blagajniki oddate denar v tajništvu šole do ponedeljka, 22. 10. 2018.
Udeležba na ekskurzijah je obvezna. S podrobnostmi vas bodo seznanili učitelji.
 
Oddelki: S-2. a, S-2. b, M-2. c
Kaj: Literarna ekskurzija v Ljubljano
Cena: 15 evrov
Odhod: 9.30 izpred ŠCC
Spremljevalci: M. Drev Uranjek, K. Zidanšek, M. Marinšek, D. Kunej, B. Hrovat, B. Renner
 
Oddelka: M-2. d, M-2. e
Kaj: Literarna ekskurzija v Slov. Konjice in Žiče
Cena: 17 evrov
Odhod: 8.15 s parkirišča nasproti 1. OŠ (Vrunčeva)
Spremljevalci: I. Virant, D. Hundrić, S. Slana, M. Radosavljević
 
Oddelki: M-1. h, S-1. i, S-1. j, S-1. k
Kaj: Kulturne znamenitosti okolice – ogled premogovnika Velenje in ekološke poti
Cena: 12 evrov
Odhod: 7.10 izpred ŠCC
Spremljevalci: S. Žlof, G. Jordan, H. Fižuleto, B. Žohar, T. Kolman, V. Lah, S. Fošnarič
 
Oddelka: M-1. f, S-1. g
Kaj: Strokovna-ekološka ekskurzija v Brestanico in Brežice
Cena: 10 evrov
Odhod: 7.30 izpred ŠCC
Spremljevalci: L. Leskovšek, A. Ferlež, S. Romanić, J. Prezelj
 
Pomočnica ravnatelja                                                                                                               Ravnateljica            
Mojca Drev Uranjek                                                                                                                 Simona Črep

Nazaj