Koledar dogodkov jesenskega izpitnega roka poklicne mature 2018

7. julij 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

14. avgust 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

20. avgust 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

24. avgust 2018

Slovenščina – pisni izpit

 

27. avgust 2018

Matematika – pisni izpit

 

29. avgust 2018

Angleščina, nemščina

 

31. avgust 2018

2. predmet – medijska in grafična tehnologija, mehatronika, strojništvo–  pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 5. septembra 2018

Ustni izpiti in 4. predmet

 

10. september 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

13. september 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Nazaj