Koledar poklicne mature 2016/17 – zimski rok

Državna  komisija za  poklicno maturo (DKPM) je   na 30. redni seji, 27. maja 2016,  določila
datume pisnih izpitov in obdobja ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku poklicne mature 2016/2017:
 
3. december 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
 
22. januar 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
 
28. januar 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
 
1. februar 2018
Slovenščina – pisni izpit
 
2. februar 2018
2. predmet- MEHATRONIKA, MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA, STROJNIŠTVO
 – pisni izpit
 
5. februar 2018
Matematika, angleščina, nemščina- pisni izpt
 
Od 6. do 16. februarja 2018
Ustni izpiti in 4. predmet
 
5. marec 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 
8. marec 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Nazaj