Konferenca ekokoordinatorjev

24. 9. 2018 je potekala mednarodna konferenca koordinatorjev Ekošole v Kongresnem centru Thermana Laško, kjer so bile predstavljene projektne aktivnosti za šolsko leto 2017/18.

V programu Ekošola smo v preteklem šolskem letu  precej več pozornosti namenili izmenjavi informacij in dobrih praks, s katerimi bogatimo skupno zakladnico znanja. Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo pripravili nagradni natečaj za najboljše dobre prakse po posameznih tematskih sklopih našega programa (odpadki, energija, voda, biotska raznovrstnost, zdravje in dobro počutje, trajnostna mobilnost, hrana in podnebne spremembe). Prejeli smo nagrado za najboljši primer dobre prakse »Vetrni polnilec za mobitel«, prav tako smo prejeli nagrado v kategoriji video prispevkov na temo odpadkov in nagrado v kategoriji likovni natačej na temo trajnostna mobilnost.

Primer dobre prakse smo  predstavili in prikazali na t. i. tržnici primerov dobre prakse, kjer smo predstavili naš polnilec.  S tem smo med drugimi spodbudili izmenjavo izkušenj in zamisli med koordinatroji, dijaki in ustanovami.

Mladi bodo v bližnji prihodnosti sprejemali ključne odločitve na vseh ravneh življenja, zato je pomembno, da že med šolanjem ponotranjijo vrednote trajnostnega razvoja. Mislim, da smo upravičeno lahko ponosni vsi, ki program sooblikujemo skupaj z dijaki.

Lidija Leskovšek

Nazaj