Naravoslovna in matematična pismenost

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov
 
Zavod RS za šolstvo je prijavitelj projekta in koordinator konzorcija partnerjev na javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.
Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti z vključeno finančno pismenostjo. Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije.
Naš vzgojno-izobraževalni zavod se je odzval povabilu k sodelovanju v projektu kot eden izmed konzorcijskih partnerjev. V projektnih aktivnostih je naš VIZ opredeljen kot implementacijski VIZ, katerega vloga v tem projektu bo:
  • Oblikovanje in vodenje projektnega tima VIZ.
  • Implementacija didaktičnih pristopov in strategij naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na kritičnem mišljenju, reševanju avtentičnih problemov.
  • Preizkušanje načinov in oblik vertikalnega in horizontalnega sodelovanja in podpiranja med strokovnimi delavci za razvijanje naravoslovne in matematične pismenosti.
  • Aktivno sodelovanje:
    • na usposabljanjih v živo in na daljavo,
    • z razvojnim VIZ v regiji,
    • pri analizah in evalvacijah projekta.
Za zagotavljanje ciljev projekta smo oblikovali projektni tim v katerem je zagotovljena vključenost strokovnih delavcev, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od 1 . do 4. letnika).
Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Koordinator projekta:
Edvard Došler