Oblikovanje identitetne prepoznavnosti

Dijaki 3. letnika v programu medijski tehnik so za Glasbeno šolo Celje, ki v prihodnjem letu obeležuje 110 let delovanja, oblikovali novo grafično prepoznavnost. Sodelovanje je bilo zamišljeno kot primer dobre prakse, kjer se aktualna problematika rešuje z znanjem iz lokalnega okolja. Tovrstna znanja so predmet rednega kurikula naših dijakov. 

Delo je potekalo v več fazah (seznanitev z robnimi pogoji in željami naročnika, spoznavanje psiholoških osnov in zakonitosti oblikovanja znaka podjetja, vključevanje naročnika v proces itd.). Po končani izdelavi idejnih predlog so dijaki predstavili rešitve na naši šoli in k ogledu povabili vodstvo obeh šol. V ožji izbor je prišlo šest rešitev. Te so bile predstavljene v prostorih Glasbene šole Celje pred širšim občinstvom. Dijaki so tako pridobili izkušnjo zagovorjanja in utemeljevanja svojih del, naročnik pa rezultat, ki bo postal stalnica v medijskem pojavljanju zavoda. Avtorja izbrane rešitve sta Oskar Kandare in Maša Klopčič iz M-3. d-razreda. 

Mentor 

mag. Peter Arlič 

 

mag. Peter Arlič

Nazaj