Obvestilo za interesne dejavnosti (prosta izbira)

Obveščamo dijake in učitelje, da bo prvo srečanje krožkov (za prostoizbirne interesne dejavnosti) v sredo, 10. 10. 2018, 8. učno uro v prostorih, ki so navedeni v spodnji preglednici. Za ostala srečanja se dogovorite mentorji z dijaki. Prosimo učitelje, da dijakom, ki imajo pouk, dovolijo oditi na prvi informativni sestanek. Na prvi sestanek pridite tudi tisti, ki se še niste prijavili, da vam mentorji povedo, če so še prosta mesta. Informacije pri mentorjih poiščite v tem tednu.  

 

Razpored učilnic  

 

Zap. št.  

Dejavnost 

Mentor / mentorica 

Prostor 

1 

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO 

Pera Kunst 

inf. pri mentorici 

2 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 

inf. pri mentoricah 

3 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ALI RADI NASTOPAMO, URESNIČUJMO CILJE 

Mojca Drev Uranjek 

KC-2  

17. 10. 2018 

4 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU, ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Suzana Slana  

KC-2 

5 

START THE CHANGE – Bodi sprememba! 

Petra Založnik 

KC-1  

17. 10. 2018 

5 

NOČ KNJIGE 

 

inf. pri mentoricah 

6 

SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL, GRAFIČNI KROŽEK 

Darja Povše 

inf. pri mentorici 

7 

TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV IN NATEČAJI 

 

inf. pri 

profesoricah angleščine  

8 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFIKUS 

mag. Simona Brečko, Tatjana Ivšek 

inf. pri mentoricah 

9 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

Danica Mikola 

inf. pri mentorici 

10 

MATEMATIKA  

Brigita Mastnak 

inf. pri mentorici 

 

 

 

 

11 

ŠAH 

Blaž Knep 

inf. pri mentorju 

12 

START UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE 

Matjaž Cizej 

inf. pri mentorju 

13 

MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV 

Anton Ovtar, Stevo Romanić, Edi Došler 

A-44 

14 

ELEKTROENERGETSKI SISTEMI, NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ, INOVATIVNA ENERGETIKA, INOVATIVNO STROJNIŠTVO 

Aleš Ferlež, Žan Podbregar 

D-31 

14 

POLIMERI, IZDELAVA  PROTOTIPNIH IZDELKOV 

Martin Amon 

D-24 

15 

ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE, 3D-TEHNOLOGIJE, MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH 

mag. Matej Veber, mag. Andro Glamnik 

A-30 

16 

AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI 

Miloš Bevc 

A-29 

17 

UVOD V MASTERCAM 

Feliks Lednik 

B-45 

18 

FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE 

David Korošec 

KB-3 

19 

UPORABLJAM ZNANJE …, LOVILCI INFORMACIJ …, PORTFOLIO 

Natalija Talan Fošnarič 

inf. pri mentorici 

19 

BEOGRAD Z OGLEDOM PFI STUDIOS 

Natalija Talan Fošnarič 

KB-1  

17. 10. 2018 

20 

3D-OBLIKOVANJE IN ANIMACIJA 

Marko Radosavljević 

KC-4 

21 

FILMSKA DEJAVNOST, SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV 

Alen Pavšar, Mateja Zorko Pavšar 

KB-4 

22 

ŠOLSKI RADIO 

Dušan Vešligaj 

inf. pri mentorju 

22 

ČEBELARSKI KROŽEK 

Žan Podbregar 

inf. pri mentorju 

23 

ADRENALIN 

Bojan Klakočer 

inf pri mentorju 

24 

FIT ŠOLA 

Lidija Leskovšek 

D-27 

 

 

 

 

 

Organizatorica interesnih dejavnosti                                                                       Ravnateljica 

Mojca Drev Uranjek                                                                                               Simona Črep 

Nazaj