Ogled filmske predstave

V sredo, 20. decembra 2017, si bomo ob 12. uri v Cineplexxu ogledali filmsko predstavo. Pred odhodom je pouk po urniku, oddelki malicate kot običajno, spremembe so navedene v preglednici. Učitelji spremljajo dijake od šole do Planeta Tuš in preverijo prisotnost. Skupaj si ogledate film.
 
ODHOD IZPRED ŠOLE OB 11. 15, PREDSTAVA OB 12. 00 V Cineplexxu
 
Tokrat smo izbrali film Čudo (2017), navdihujočo in ganljivo zgodbo o fantu s hudo deformacijo obraza, posneto po knjižni uspešnici. Ko začne August hoditi v običajno šolo, se okolica s trudom privaja na sočutje in sprejemanje.
Razredni blagajniki poberete po 3,5 evra in denar skupaj s seznamom dijakov oddate v tajništvo do torka, 19. 12. 2017. V sredo ne bo več mogoče oddati denarja, prav tako ni mogoč nakup vstopnice v kinu. Udeležba je obvezna, saj gre za načrtovane interesne dejavnosti. Dijake prosimo, da se primerno obnašate in ne zapuščate dvorane pred koncem predstave.
DVORANA 1
Dijaki 2. in 3. letnika SSI-programa
 

Oddelek

Spremljajoči učitelj

S-2. a

S. Brečko, G. Jordan (malica 4. uro)

S-2. b         

K. Zidanšek, D. Kunej (malica 4. uro)

M-2. c

B. Renner, I. Lah (malica 4. uro)

M-2. d

D. Korošec, M. Drev Uranjek

M-2. e         

B. Knep, S. Slana

S-3. a

S. T. Ribič, R. Zupanc

S-3. b         

A. Glušič, J. Prezelj (malica 4. uro)

M-3. c

M. Cizej, M. Veber

M-3. d

D. Vešligaj, P. Arlič (malica 4. uro)

M-3. e         

B. Mastnak (malica 4. uro)

DVORANA 2
Dijaki 4. letnika SSI-programa ter 1.  in 2. letnika PTI-programa
 

S-4. a

Ž. Podbregar, P. Kunst (malica 4. uro)

S-4. b

T. Hrovatič, B. Klakočer (malica 4. uro)

M-4. c        

D. Mikola, A. Glamnik (malica 4. uro)

M-4. d        

N. Talan Fošnarič, A. Pavšar

M-4. e

D. Hundrić, M. Zorko Pavšar

M-1. f           

L. Bratina Pešec, T. Igrišnik (malica 4. uro)

S-1. g          

M. Amon

M-2. f           

B. Kampošek, S. Romanić (malica 4. uro)

S-2. g          

A. Ferlež, J. Gobec

 
 
DVORANA 3
Dijaki 1. letnika SSI-programa
 

S-1. a

H. Fižuleto, B. Zdovc  (malica 4. uro)

S-1. b

M. Marinšek

M-1. c

E. Došler (malica 4. uro)

M-1. d

I. Virant, A. Požlep

M-1. e

M. Radosavljević, B. Škorc

 
 
DVORANA 4
Dijaki 1., 2. in 3.  letnika SPI-programa ter 1. in 2. letnika NPI-programa
 

M-1. h

T. Ivšek,  (malica 4. uro)

S-1. i

M. Rajh (malica 4. uro)

S-1. j

P. Klaus, V. Lah (malica 4. uro)

M-2. h        

N. Mavc, G. Par (malica 4. uro)

S-2. i

F. Horjak, F. Lednik (malica 4. uro)

S-2. j

J. Žogan, B. Žohar

M-3. f

L. Leskovšek, M. Bevc (malica 4. uro)

S-1. k

B. Hrovat (malica 4. uro)

S-2. k

S. Fošnarič

 
 
 
 
Pomočnica ravnatelja                                                                         Ravnateljica             
Mojca Drev Uranjek                                                                           Simona Črep

Nazaj