Ogled kulturnih znamenitosti in naravoslovni dan

Dijaki oddelkov S-1. i, S-1. j, S-1. k, M-1. h in S-2. k so v torek, 24. 10. 2017, odšli na ogled kulturnih znamenitosti okolice Celja. Ogledali so si Jamo Pekel, ekološko učno pot in Rimsko nekropolo v Šempetru.
 
Milijone let je potok Ponikvica tekel po planoti Ponikvanskega krasa, pronical skozi apnenčasta tla in sredi Spodnje Savinjske doline ustvaril čarobno kraško jamo. Kanček domišljije nam nad vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Pozimi, ko je zunanja temperatura nižja od temperature v jami, se iz vhoda včasih kadi. Zato so se naši predniki jame bali in ji nadeli ime jama Pekel.
Rimska nekropola je eden najvažnejših spomenikov rimskega obdobja na naših tleh. V okolici Šempetra so imeli posestva številni rimski veljaki in upravniki iz Celeie, ki so pokopani v teh grobnicah. Grobnice so bile odkrite naključno leta 1952.
Lidija Leskovšek

Nazaj