Vabilo na predavanje

V letošnjem šolskem letu naša šola sodeluje v mednarodnem projektu »Živeti po pameti«, ki usmerja dijake in učitelje k zdravemu načinu življenja. Ena izmed aktivnosti projekta je predavanje z delavnicami, ki zajema naslednje teme:
 
Program:
– Pomen spanja (Marjeta Peperko, OE Celje Nacionalni inštitut za javno zdravje/NIJZ),
– Načela zdrave prehrane (Janja Robida, OE Celje NIJZ),
– Kdo je glavni – ti ali stroj?, internetna zasvojenost (Franja Gros, Logout),
– Zdrava in lepa drža (Petra Rosina, CKZ ZD Celje).
– Diskusija – vprašanja dijakov
 
V okviru projekta vabimo vse predsednike oddelčnih skupnosti in njihove namestnike oz. dva dijaka iz vsakega razreda, da se udeležite predavanja, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 10. uri v Mladinskem centru Celje, Mariborska cesta 2. V kolikor poleg predsednikov in namestnikov tematika zanima še koga, vljudno vabljen.
 
Za diskusijo pripravite vprašanja in jih do torka, 23. 10. 2018, pošljite po e-pošti gospe L. Leskovšek, da jih bo lahko pravočasno posredovala predavateljem.
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo!
 
Koordinatorica projekta                                                                  Ravnateljica
Lidija Leskovšek                                                                             Simona Črep

Nazaj