Vabilo na sestanek skupnosti dijakov

Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite sestanka skupnosti dijakov, ki bo v
 
četrtek, 21. septembra 2017, ob 10. 30 (4. šolsko uro) v učilnici KC-02 na Kosovelovi.
 
Dnevni red:
  1. Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja
  2. Izvolitev člana upravnega odbora za šolski sklad
  3. Rezultati lanske samoevalvacije o delu in življenju na šoli
  4. Potrditev letnega delovnega načrta (LDN)
  5. Obravnava šolskih pravil in šolskih pravil o ocenjevanju znanja
  6. Načrt dela skupnosti dijakov
  7. Načrti dela oddelčnih skupnosti (rok 22. 9.)
  8. Razno (udeležba na sejah DOS, skrbnika oglasnih desk, facebook, e-naslovi, projekt Dajte nam mir, 3-kons)
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo!
 
 
Mentorici skupnosti dijakov                                                                       Ravnateljica
Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                              Simona Črep

 

Nazaj