3-dnevne inovativne ustvarjalne delavnice, ki jih za naše dijake že vrsto let organizira Izobraževalni center Štore, so letos potekale od srede, 18. 1. 2023 pa vse do petka, 20. 1. 2023. 

Osnovni namen delavnic je osvojiti kulturo inovativnosti in kreativnosti. Pod mentorstvom dr. Mihe Kovačiča se dijaki preko praktičnih nalog s področja strojništva, ekologije, kemije, logistike, metalurgije in elektrotehnike urijo v razmišljanju izven škatle »thinking outside of the box« in razvijajo ustvarjalne ideje.  

Delavnic so se poleg drugih dijakov ŠC Celje, udeležili tudi dijaki naše šole in sicer Anže Breznik (S-3. a), Aljaž Kramperšek (S-3. b) in Gal Zupanc (M-3. c).  

V petek, 20. 1. 2023 pa je ob 12.00 uri potekal zaključek delavnic, kjer so dijaki predstavili vsebino projekta in rezultate reševanja praktičnih nalog.  

Verjamemo, da je delavnica okrepila povezanost v skupini, hkrati pa je predstavljala tudi navdih za nadaljnje izobraževanje in delovanje na področju ustvarjalnosti ter inovativnosti

Skip to content