Delavnice za 3. in 4. letnike – tanka črta odgovornosti

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da na šolo povabimo mag. Janija Prgića, vodjo Svetovalno – izobraževalnega centra MI, ki bo za dijake izvedel delavnice z imenom Tanka črta odgovornosti. Delavnica pojasnjuje vedenjski model, s katerim lahko na preprost način dosegamo osebnostne spremembe ter spremembe v organizacijski kulturi.
Delavnice se bodo izvedle  v četrtek, 5. 5. 2016, v predavalnici B-12.
Oddelki M-3. d, M-3. e, S-4. a, S-4. b boste imeli delavnice 2. in 3. šolsko uro (8.50 – 10.25),
oddelki S-3. a, M-3. f, S-3. h, M-4. c pa boste imeli delavnice 5. in 6. šolsko uro (11.20 – 12.55).
Delavnice so del pouka. Dijakom S3h razreda se malica prestavi na 7. šolsko uro.
 
Na delavnicah vas spremljajo učitelji tekoče šolske ure.
 
                                                                                                              Šolska Svetovalna delavka Pera Kunst

Nazaj