Podelitev spričeval in obvestil dijakom nezaključnih letnikov in prireditev ob dnevu državnosti

V petek, 24. 6. 2016, bo ob 10.30 podelitev spričeval in obvestil dijakom nezaključnih letnikov na lokaciji Lava. Na lokaciji Kosovelova bo podelitev spričeval ob 10.15.  Dijaki, ki niso bili uspešni, oddajo prijavnice za popravni oz. dopolnilni izpit (v tem roku največ dve).

Ob 11.00 bo v B-12 prireditev ob dnevu državnosti, ki jo pripravljajo naši dijaki/dijakinje pod vodstvom ge. Barbare Škorc.

Razpored prostorov za delitev spričeval je v spodnji tabeli:

LOKACIJA LAVA:
 
oddelek                razrednik                               prostor
S-1a                      S. T. Ribič                              D-32
S-1b                     A. Glušič                                D-24
M-1c       M. Cizej (nadomešča ga B. Renner)               D-34
M-1f       S. Romanić (nadomešča ga B. Kampošek)    D-28
S-1g                      H. Fižuleto                             B-14
M-1h                    L. Leskovšek                          C-04
S-1i                      M. Rajh                                  D-20
S-1j                      D. Keše                                   A-41
S-1k                     A. Ovtar                                 A-44
S-2a                      K. Zidanšek                            D-16
S-2b                     M. Lesjak                               D-22
M-2c                     D. Mikola                               C-21
M-2h                    N. Mavc                                 D-21
S-2i           B. Škorc (nadomešča jo A. Ferlež)          D-31
S-2j                      B. Hrovat                               B-42
S-3a                      S. Črep                                   D-33
S-3b                     M. Marinšek                          C-03
M-3c                     L. Bratina Pešec                   D-27 
 
 
LOKACIJA KOSOVELOVA:
 
M-1d                    I. Virant               KC-01
M-1e                     B. Mastnak          KB-02
M-2d                    N. Talan Fošnarič                   KB-01
M-2e                     D. Hundrić          KC-03
M-3d                    D. Vešligaj           KC-02
M-3e                     M. Radosavljević KC-04       

Nazaj