Fotografiranje dijakov z razredniki

V torek, 4. 10. 2016, bomo izvedli fotografiranje oddelkov in razrednikov. Dijaki se ob določeni uri zberejo pred glavnim vhodom v šolo skupaj z razredniki.
Cena dveh fotografij z ovitkom stane 3 €,  dijaki to naročijo takoj po fotografiranju pri fotografu. Razredni blagajnik znesek poravna v tajništvu ob prevzemu fotografij.
V kolikor imajo dijaki to uro napovedano pisno ocenjevanje znanja, se fotografirajo naslednjo uro.
Razpored za fotografiranje na Lavi              
 
Ura                      Oddelek            Razrednik                                            
8.00                      S-4b                   M. Marinšek            
8.07                      S-2k                   A. Ovtar
8.15                      S-1k                   S. Fošnarič
8.22                      S-4a                   S. Črep
8.30                      M-1c                  B. Renner
8.37                      S-3b                   T. Hrovatič
8.50                      S-1i                    F. Horjak
8.57                      S-3a                   Ž. Podbregar
9.05                      M-3f                  N. Mavc
9.12                       M-1h                 F. Lednik
9.20                      S-2a                   S. T. Ribič
9.27                      M-2f                  S. Romanić
9.40                      M-3c                  D. Mikola
9.47                      M-2h                 L. Leskovšek
9.55                      S-2i                    M. Rajh
10.03                    S-1j                    J. Žogan
10.10                    S-2j                    P. Peršič
10.17                    S-1g                  A. Ferlež
10.25                    S-1a                   S. Brečko
10.30                    S-1b                   K. Zidanšek
10.37                    S-2b                   A. Glušič
10.45                     S-2g                   H. Fižuleto
10.55                    M-1f                  B. Kampošek
11.00                    M-2c                  M. Cizej
11.10                    M-4c                  L. Bratina Pešec
 
Razpored za fotografiranje na Kosovelovi              
 
Ura                      Oddelek            Razrednik      
11.20                    M-1. e                B. Knep
11.35                    M-2d                 I. Virant
11.45                    M-3e                  D. Hundrić
11.55                    M-4e                  M. Radosavljević
 
12.10                    M-3d                 N. Talan Fošnarič
12.20                    M-2e                  B. Mastnak
12.30                    M-4d                 D. Vešligaj
12.40                    M-1d                 D. Korošec
 
 
 
 
 
Pomočnika ravnatelja                                                                                                       Ravnatelj
Igor Lah,  Mojca Drev Uranjek                                                                                Ludvik Aškerc

Nazaj