Izjemni mladi raziskovalci Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije

V torek, 2. 4. 2019, je na Šolskem centru Celje potekala javna predstavitev raziskovalnih nalog, ki so nastale v šolskem letu 2018/2019, v sklopu projekta Mladi za Celje. Ustvarjalni srednješolci so jih predstavili strokovnim komisijam in tako zaokrožili svoje večmesečno raziskovanje, v katero je bila vložena velika mera ustvarjalnosti, kreativnosti, vedoželjnosti in energije. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo lahko upravičeno ponosni na dosežke naših mladih raziskovalcev, saj se je kar šest raziskovalnih nalog uvrstilo v 1. skupino.

Prav tako smo izredno ponosni, da se na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije ohranja tradicija raziskovanja in da še narašča število vedoželjnih raziskovalcev, saj ti dijaki s tem nadgrajujejo svoje znanje ter pridobivajo dragocene vrline in izkušnje za življenje. Veselimo se uspehov, še posebej, kadar je za uspehi veliko trdega dela, sodelovanja in inovativnosti.

V letošnjem šolskem letu se je za raziskovanje odločilo kar dvajset dijakov. Nastale so izjemne raziskovalne naloge kot plod inovativnosti in samostojnosti dijakov, ki so pod mentorstvom razvijali različne načine problemskega razmišljanja. Ob tem so se naučili metodičnega zbiranja in obdelave podatkov, odkrivali nove probleme, s pomočjo analize in sinteze prišli do novih spoznanj, se urili v metodologiji raziskovalnega dela in razvijali osebnostne lastnosti, kot so kritičnost, ustvarjalnost in vztrajnost. Predvsem pa je pomembno, da so usvojili prenekatera neprecenljiva znanja, ki so še vrednejša od rezultatov.

Tako so bile izdelane s področja strojništva naloge z naslovi Naprava za zatiskanje tub, Naprava za etikiranje kozarcev, Predelava ATX motorja in Naprava za zlaganje map, s področja mehatronike Spinefleks, Detekcija parametrov okolice pri robotskem reševanju in Uvajanje dronov v vsakdanje življenje ter s področja energetike Izboljšanje kakovosti bivanja z energetsko sanacijo stavbe in Analiza toplotnih izgub ovoja zgradbe ŠCC. Avtorji najbolje ocenjenih nalog bodo svoje naloge predstavili na Državnem srečanju mladih raziskovalcih.

Vsem mladim raziskovalcem iskreno čestitamo za njihove uspešne predstavitve in odlične rezultate, prav tako pa tudi mentorjem za strokovno svetovanje, usmerjanje, podporo in pomoč.

Mladi raziskovalci pa še naprej sledite reku Marka Twaina: »Čez dvajset let boš veliko bolj razočaran zaradi stvari, ki jih nisi naredil, kot zaradi stvari, ki si jih. Izpluj iz varnega pristana. Ujemi veter v svoja jadra. Raziskuj. Sanjaj. Odkrij.«

Nazaj