Izredni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov

Spoštovani dijakinje in dijaki zaključnih letnikov!

Dne 7. 5. 2020 smo prejeli okrožnico MIZŠ, v kateri je sklepom določena sprememba šolskega koledarja in določitev dodatnega izpitnega obdobja v maju pred začetkom poklicne mature in zaključnega izpita.

Maturantke in maturantje lahko 27. in 28. 5. 2020 opravljate:

  • praviloma 1 predmetni izpit (izboljševanje ocene pri predmetu v zaključnem letniku);
  • 1 popravni  izpit pred nastopom poklicne mature;
   • uspešno opravljen popravni  izpit omogoča pristop k opravljanju poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku (začetek 30. 5. 2020);
   • če imate več popravnih izpitov, lahko opravljate enega maja, ostale pa julija in avgusta;
  • prvi dan popravni oz. dopolnilni izpit, drugi dan pa predmetnega (zviševanje ocene).

Dijaki zaključnih letnikov S-2. k, S-3. g, S-3. h in M-3. f:

  • lahko opravljate 28. 5. 2020:
   • praviloma 1 predmetni izpit (izboljševanje ocene pri predmetu v zaključnem letniku);
  • lahko opravljate 1. in 2. 6. 2020:
   • 2 popravna izpita ali 1 dopolnilni + 1 popravni izpit;
   • ostaneta vam še dve možnosti opravljanja izpitov, in sicer v juliju in avgustu.
  • Uspešno opravljen popravni oz. dopolnilni izpit vam omogoča pristop k opravljanju zaključnega izpita v spomladanskem izpitnem roku (začetek 8. 6. 2020).

Še enkrat vsem svetujem, da se dogovorite z učiteljem o možnosti popravljanja ali zviševanja ocen v času pouka. Ocene je potrebno zaključiti najkasneje do 19. 5. 2020.

Rok za oddajo prijavnic na popravni oz. predmetni izpit je petek, 22. 5. 2020.

Prijavnico oddajte razredniku oz. jo natisnite, izpolnite, skenirajte/fotografirajte in pošljite rzredniku ali g. Igorju Lahu na e-naslov: igor.lah@sc-celje.si do petka, 22. 5. 2020, do 10. ure.

Želim vam uspešen zaključek pouka.

Ravnateljica

Simona Črep

Nazaj