Jesenski del poklicne mature

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2015/2016 
Državna  komisija za  poklicno maturo (DKPM) je   na 30. redni seji, 27. maja 2015,  določila 
datume pisnih izpitov in obdobja ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku poklicne mature 2015/2016: 
 
Jesenski izpitni rok 2016 

Zap. št. 

Datum 

Dogodek 

1 

5. julij 2016 

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 

2 

14. avgust 2016 

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz opravičenih razlogov 

3 

20. avgust 2016 

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature ter oddajo projektnih nalog (izobraževanje odraslih) 

4 

24. avgust 2016 

Začetek jesenskega izpitnega roka: 

pisni izpit – SLOVENŠČINA 

5 

25. avgust 2016 

Pisni izpit – MATEMATIKA 

6 

29. avgust 2016 

Pisni izpit – ANGLEŠČINA, NEMŠČINA 

7 

31. avgust 2016 

Pisni izpit – MEDIJASKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA, 

MEHATRONIKA, STROJNIŠTVO 

8 

24. avgust- 

2. september 2016 

Ustni izpiti in zagovori projektnih nalog (Izdelek oz. storitev in zagovor) 

9 

8. september 2016 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  

10 

11. september 2016 

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 

 
 Začetek vseh pisni izpitov je ob 9. uri.  
 
 Razpored ustnih izpitov bo objavljen najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka poklicne mature.  

 

Nazaj