KUL JE … NA SREDNJI ŠOLI JE KUL

Utripu srednješolskega življenja na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije so se v prejšnjem tednu ob druženju, dejavnostih, gledanju, pogovoru in igrah prepustili dijaki 1. letnikov. Zanje sta bila za lažji prehod iz osnovne šole v srednjo šolo, za spoznavanje novega okolja, za medsebojno sodelovanje in povezovanje znotraj oddelčnih skupnosti, za krepitev vezi ter miroljubnega sožitja organizirana projektna dneva z naslovom Na srednji šoli je kul.

Prvi projektni dan je zaznamovalo vodilo spoznavanja in krepitve miroljubnega sožitja na šoli. V ta namen so se v ponedeljek, 13. 9. 2021, in v sredo, 15. 9. 2021, izvajale delavnice v razredih na šoli. Dijaki so si po uvodnih nagovorih razrednikov in medsebojnem spoznavanju ogledali kanadski film Grizliji. Zgodba, posneta leta 2018 po resničnih dogodkih, je dijake spodbudila k razmišljanju in pogovoru o reševanju problemov, o medsebojnem sodelovanju, postavljanju življenjskih ciljev in težnji po sožitju ter vzajemnem sodelovanju. K slednjemu je prispevala tudi okrogla miza Jasno in glasno, na kateri so lahko dijaki od dijakov višjih letnikov poizvedovali o delu, sodelovanju in o utripu življenja na šoli. Potrebe za kakovostno delu v razredu in za miroljubno šolsko okolje so dijaki prepoznavali in določali s spoznavanjem Kodeksa sožitja in socialnih iger. Z razredniki in spremljevalnimi učitelji so tako krepili pozitivno vzdušje v oddelčnih skupnostih. Povezovanje in medsebojno sodelovanje so krepile tudi dejavnosti drugega projektnega dne. Za dijake 4-letnih programov so se vrstile priložnosti spoznavanja s preizkušanjem v športnih igrah, veslanju in adrenalinskem parku v Kampu Menina, za dijake 3-letnih in 2-letnih programov pa s pohodom na Celjsko kočo, vožnjo s sanmi in udejstvovanju pri športnih igrah ter v adrenalinskem parku. Ob uspešnem zaključku so dijaki sprejeli šolski Kodeks sožitja in simbolno prejeli potrdilo Fazanček. Skupno so potrdili, kakor pričajo spodnje izjave, da je na srednji šoli res kul.

,,Preživel sem kul dneva za druženje, zabavo in spoznavanje.” (S1i)

,,Oba dneva sta bila zabavna. Najbolj pa si bom zapomnil pogovor z dijakoma in adrenalinski park, ki pa bi lahko bil daljši ali pa vsaj razdeljen po različnih točkah težavnosti. Vsekakor pa bi to lahko ponovili.” (Primož Založnik, M1c)

,,Pri prvem dnevu mi je bilo všeč, ko smo gledali film. Tudi igra o spoznavanju sošolcev mi je bila všeč. Drugi dan pa mi je bil super, saj smo se na Celjski koči vozili s sanmi in plezali v adrenalinskem parku.” (Maj Klokočovnik, S1i)

,,Oba projektna dneva sta mi bila všeč, najboljši mi je bil adrenalinski park, saj je predstavljal manjši izziv, te pa imam rad. Vse skupaj bi z veseljem ponovil. Kar pa bi pripomnil je, da bi adrenalinski park lahko bil daljši.” (Dejan Skale, M1c)

,,Film Grizliji mi je bil zelo všeč, saj te lahko nauči veliko. Pogovor z dijakoma višjih letnikov je bil vredu. Pohod na Celjsko kočo je bil naporen, vendar zabaven. Najbolj zabavne so mi bile sani.” (S1i)

,,Oba projektna dneva sta bila super. Ko smo bili v kampu Menina, je bilo boljše, saj je bilo tam veliko zabavnih aktivnosti. Kaj takšnega bi lahko z veseljem še kdaj ponovili. Naučil sem se, kako se pleza po adrenalinskem parku, saj v takem parku še nisem bil nikoli prej.” (Maj Udovč, M1c)

,,V sredo sta mi bili najboljši dve stvari, in sicer gledanje filma in obisk dveh dijakov višjih letnikov. Ponovil bi še ogled podobnega filma. V četrtek pa mi je bila všeč vožnja s sanmi, najboljši pa je bil adrenalinski park. Edino kar bi spremenil je, da bi imeli kakšno vožnjo s sanmi več.” (S1i)

,,Tudi meni sta bila dneva zelo zanimiva, saj sem se še bolje spoznal s sošolci.” (Luka Mladenović, M1c)

Pa še fotogaleriji:

Menina

Celjska koča

Nazaj