Na letošnji Zlati kredi se boste vsi oddelki naše šole pomerili v treh nalogah in se tako potegovali za naj fit razred leta 2021. Zmagovalec bo razglašen na on line prireditvi Zlata kreda, 23. 12. 2021. Izbrali bomo tudi zmagovalni razred v vsaki nalogi posebej.

Oddelki se boste pomerili v treh nalogah:

  1. Sklece: razred bo na urah športne vzgoje nabiral maksimalno število sklec, pri čemer komisija preveri povprečje opravljenih sklec vseh dijakov v razredu, potek pa nadzorujejo učitelji športne vzgoje. Zmaga razred z najvišjim povprečjem sklec.
  2. Prehojena razdalja: v sredo, 8. 12. 2021, se dijaki skupaj z učiteljem tekoče ure odpravijo na pohod. Razredi tekmujejo v prehojeni razdalji v eni šolski uri. Zmaga razred z največ prehojene razdalje. V razredu učitelj ali en dijak spremlja prehojeno razdaljo na mobilni aplikaciji. Učitelj podatke o razdalji v kilometrih in oddelku pošlje na naslov dosler@sc.celje.si.

 

Razpored oddelkov:

  • 1. in 2. šolsko uri začnejo dijaki 1. letnika (1. šolsko uro oddelki: S1A, M1C, M1D, M1F, M1H,

 2. šolsko uro oddelki: S1B, S1I, S1J, S1K, S1G, M1E).

  • 3. in 4. šolsko uro začnejo dijaki 2. letnika (3. šolsko uro oddelki: S2a, S2b, M2d, S2k, S2j,

 4. šolsko uro oddelki: M2c, M2e, M2h, S2i).

  • 5. in 6. šolsko uro začnejo dijaki 3. letnika in 1. letnika programa PTI (5. šolsko uro oddelki: S3a, S3b, M3e, M1f, S1g, 6. šolsko uro oddelki: M3c, M3d, S3g, M3f).
  • 7. šolsko uro začnejo dijaki 4. letnika in 2. letnika programa PTI (S4a, S4b, M4c, M4d, M4e, S2g, M2f)

Oddelki, ki navedeno uro nimate pouka ali imate načrtovano pisno ocenjevanje znanja, se ob pomoči razrednika dogovorite, da boste pohod opravili  pri kakšnem drugem predmetu ta dan.

  1. Zdrav obrok: vsak razred skupaj pripravi en recept za zdrav obrok, ki je lahko zajtrk, kosilo, malica ali večerja. Pripravi ga na en A4-list. Zapiše in oblikuje ga na računalniku, tako da bo jezikovno pravilen in kar najbolj privlačen na pogled. Komisija bo ocenila izvirnost, estetsko privlačnost in inovativnost recepta. V izbor za ocenjevanje se bodo uvrstili samo zdravi recepti, tako da pazite pri izbiri. Končan izdelek razred v pdf-obliki pošlje na elektronski naslov dosler@sc.celje.si do srede, 8. 12. 2021.

Vaše zdrave recepte bomo zbrali v knjižici zdravih receptov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

 

Aktiv ŠVZ

Skip to content