Naši dijaki ob 100-letnici Josipa Ipavca  

Slovenski kulturni praznik je tudi datum smrti skladatelja Josipa Ipavca, ki velja za slovenskega Mozarta. Ob 100-letnici njegove smrti so dijaki 3. letnika programa medijski tehnik v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS oblikovali plakate, ki so na ogled na veliki osvetljeni kocki v Šentjurju, kjer je skladatelj in zdravnik umrl.     

V Ipavčevi hiši je v sklopu razstave Ipavci, skladatelji in zdravniki nastala interaktivna glasbena stena. Tokrat je sodelovanje potekalo s Pokrajinskim muzejem Celje. Sodelovala sva mag. Peter Arlič in mag. Matej Veber ter dijaki Jakob Arlič iz M-3. c ter Jan Hrašar in Lejla Softić iz M-3. e-razreda. Ob dotiku na posamezne dele stena zaigra Ipavčeve skladbe. Na voljo so tudi klavirske tipke na dotik, kjer obiskovalci lahko ustvarijo svojo melodijo.   

Hišo je 5. februarja, obiskal predsednik države, Borut Pahor. 

Sodelovanje medijskega oblikovanja in mehatronike je tudi tokrat prineslo skupne pozitivne izkušnje. Oblikovalske ideje so narekovale iskanje tehničnih rešitev in te so vzajemno vplivale na nove likovne ideje. Mentorja sva spodbujala dijake k nenehnemu iskanju, prilagajanju in sodelovanju. Ponovno smo dokazali, da skupinska znanja omogočajo več, hitreje in bolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj