Obvestilo za dijake zaključnih letnikov – vračilo ključev za malico

V skladu z navodili ministrstva dijakom zaključnih letnikov pripada subvencionirana malica do vključno ponedeljka, 23. 5. 2016. Ključe za malico bomo pobirali po naslednjem postopku:

  • Razredni blagajnik pobere ključke za malico v ponedeljek, 23. 5. 2016.
  • Blagajnik dobi v tajništvu, na svoji lokaciji, seznam dijakov, na katerega se podpišejo dijaki ob vrnitvi ključkov.
  • Zbrane ključke s seznamom blagajnik prinese v tajništvo na lokaciji Lava (ponedeljek, 23. 5. 2016, do 13. ure), kjer dobi denar. Denar razdeli dijakom, ki so ključke vrnili. Pred vrnitvijo ključka mora dijak pri ponudniku prehrane (v kuhinji) dvigniti deponirano vsoto, ki jo še ima na malcomatu. Dijak lahko to uredi s ključkom in osebno izkaznico v šolski kuhinji med 13.00 in 14.00. Po vrnitvi ključka to ni več možno.

Nazaj