Obvestilo za interesne dejavnosti

Obveščamo dijake in učitelje, da bo prvo srečanje krožkov (za prostoizbirne interesne dejavnosti) v sredo, 28. 9. 2016, 8. učno uro v prostorih, ki so navedeni v spodnji preglednici. Za ostala srečanja se dogovorite mentorji z dijaki. Prosimo učitelje, da dijakom, ki imajo pouk, dovolijo oditi na prvi informativni sestanek. Na prvi sestanek pridite tudi tisti, ki se še niste prijavili, da vam mentorji povedo, če so še prosta mesta.
 
Razpored učilnic
 

Zap. št.

Dejavnost

Mentor / mentorica

Prostor

1

CANKARJEVO TEKMOVANJE

 

inf. pri mentoricah

2

STROKOVNA EKSKURZIJA V ANGLEŠKO GOVOREČO DRŽAVO

mag. Marijana Marinšek

inf. pri mentorici

3

GLEDALIŠKA DELAVNICA ALI RADI NASTOPAMO

Mojca Drev Uranjek

KC-2

4

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU

Suzana Slana

info naslednji teden

KC-4

5

ŠOLSKO GLASILO Šr@uf

Suzana Slana, Marko Radosavljević

KC-4

6

G   MOBILNI ROBOTI, DELAVNICA INOVATIVNOSTI

Robert Ojsteršek

D-32

7

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA »EPI READING BADGE«, TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NATEČAJI

S. Tadeja Ribič

inf. pri mentorici

8

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE »PFIFIKUS«, ANGLEŠKI KAMP »ENGLISH IN ACTION«, STROKOVNA EKSKURZIJA V NEMČIJO

mag. Simona Brečko

D-34

9

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

Danica Mikola

inf. pri mentorici

10

3D-TEHNOLOGIJE, ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE

Matej Veber, mag. Andro Glamnik

B-42

11

SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE

SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL

Darja Povše, Dragomira Kunej, Marko Radosavljević

inf. pri mentorjih

12

MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH

Matej Veber, mag.  Andro Glamnik

B-42

13

MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV

Anton Ovtar, Stevo Romanić, Edi Došler

D-24

14

3D-OBLIKOVANJE

Marko Radosavljević

KC-4

15

MULTIMEDIJSKI INTERAKTIVNI DOGODEK

mag. Peter Arlič

inf. pri mentorju

16

FILMSKA DEJAVNOST

Alen Pavšar

KB-4

17

DELO NA SPLETNI TELEVIZIJI VI-TV

Alen Pavšar, Mateja Zorko Pavšar

KB-4

18

FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE

David Korošec

KB-3

19

ADRENALIN

Bojan Klakočer

inf pri mentorju

20

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Učitelji športne vzgoje

inf. pri učiteljih športne vzgoje

21

INSTRUMENTALISTI ŠCC

LJUBITELJI KONCERTOV …

Metka Jagodič Pogačar

inf. pri mentorici

22

TEKMOVANJE IZ FIZIKE

Klemen Zidanšek

inf. pri mentorju

23

LOGIKA

Brigita Mastnak

inf. pri mentorici

24

ČEBELARSTVO

Žan Podbregar

D-22

 
 
Pomočnica ravnatelja                                                                                      Ravnatelj
Mojca Drev Uranjek                                                                                  Ludvik Aškerc

Nazaj