Obvezni predmaturitetni preizkus

Po LDN šole bo za dijake zaključnih letnikov tehniških programov

(S-4. a,  S-4. b, M-4. c, M-4. d, M-4 . e, M-2. f in S-2. g)

v soboto, 6. 3. 2021,

potekal PREDMATURITETNI preizkus iz 2. izpitne enote

(to je iz STROJNIŠTVA, MEHATRONIKE TER MEDIJSKE IN GRAFIČNE TEHNOLOGIJE).

Začetek predmaturitetnega preizkusa bo ob 9. uri (trajanje pisanja do 11.00 oz. 11.10).

UDELEŽBA DIJAKOV JE OBVEZNA!

Na dan pisanja pridejo dijaki najmanj 30 minut pred začetkom pisnega dela na lokacijo Lava (to je ob 8.30). S seboj prinesejo osebni dokument s sliko zaradi obvezne identifikacije in dovoljene pripomočke. Razpored dijakov po učilnicah bo objavljen na dan pisanja ob 8.00 na tabli pri požarnih vratih v D-etaži.

Pisni del predmaturitetnega preizkusa  poklicne mature se približuje, zato vam v spodnjem dopisu pošiljamo obvestila in priporočila v zvezi z izvajanjem pisnega preizkusa  POM.

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 veljajo nekatera dodatna navodila:

 • Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti.
 • Nadzorni učitelji morajo biti v izpitnem prostoru 30 minut prej (ob 8.30), da lahko kandidati posamično vstopajo v izpitni prostor. Kandidati se ne zbirajo pred učilnico. Vrata izpitnih prostorov bodo odprta do začetka izpita.
 • Pred požarnimi vrati v D-etaži bo seznam s številko učilnice, v kateri kandidat piše pisni izpit.
 • Na vratih posamezne učilnice bo sedežni red, na katerem bo pisalo, pod katero številko v učilnici sedite.
 • V izpitnem prostoru bo praviloma 15 kandidatov.
 • Ob vstopu dijake nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto (sedežni red).
 • Osebni dokumenti naj bodo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.
 • V prostoru, kjer poteka matura, ne smete imeti telefona in ročnih ur.
 • S seboj prinesite vse, kar potrebujete za pisanje izpita: pisalo in rezervno pisalo (izmenjava predmetov ni dovoljena), slovar, priročnik, kalkulator … ;
 • Zaščitna maska je ves čas obvezna.
 • Šifre in gradivo kandidatom deli nadzorni učitelj v skladu z priporočili NIJZ (uporaba rokavic).
 • Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustite na robu mize. Nadzorni učitelj jih pobere in vloži v namensko ovojnico
 • Dežurni učitelj spremlja dijaka na stranišče ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Izpitni prostor zapuščajte postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja.

  

Tajnica ŠMK                                                                                                 Ravnateljica              

Lidija Leskovšek                                                                                          Simona Črep

Nazaj