Vračilo učbenikov in informacije o PUD za dijake oddelkov M1f, S1g, M2c, M3c, M2d, M3d, M2e in M3e

Spoštovani dijakinje, dijaki in starši!

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije je sprejela odločitev, da bo glede na spremenjene okoliščine  in ukrepe omogočila dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu.

Pogoji za opravljanje PUD-a pri delodajalcu so naslednji:

  • delodajalec mora imeti vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za varno izvajanje posameznih dejavnosti;
  • delodajalec mora imeti mentorja;
  • šola mora pridobiti tudi soglasje dijaka/staršev in delodajalca, da le-ta izpolnjuje vse pogoje za varno delo in zaščitne ukrepe, ki jih določi NIJZ.

Tisti dijaki, ki ste z delodajalcem dogovorjeni za opravljanje PUD-a in ste zdravi – niste v rizični skupini, boste lahko PUD opravljali pri delodajalcu. Dijaki, ki PUD-a ne boste mogli opravljati zaradi delodajalčeve nezmožnosti zagotovitve ustreznih pogojev, boste PUD opravljali v šoli. Prav tako bomo poskrbeli za dijake, ki sodijo v eno izmed rizičnih skupin, ki jih navaja NIJZ (v prilogi). Dijaki oz. starši obvestijo organizatorja PUD in razrednika, da spada dijak v eno izmed rizičnih skupin. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se posvetujte s svojim zdravnikom.

Prosimo, da priloženo izjavo oddate osebno organizatorju PUD-a ob vrnitvi učbenikov v šolsko knjižnico; takrat boste z organizatorjem PUD-a uredili tudi vse druge formalnosti po spodnjem razporedu.

Učbenike boste vračali v torek, 9. 6. 2020, v novi čitalnici knjižnice (učilnica A-01a) po razporedu spodaj.

Oddelek je razdeljen v dve skupini; v 1. skupini je prvih 15 dijakov po redovalnici. Za vsako skupino je predvidenih 15 minut.

 

TOREK, 9. 6. 2020 

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

M1f/1

M1f/2

S1g/1

S1g/2

M2c/1

M2c/2

M3c/1

M3c/2

M3d/1

M3d/2

M3e/1

M3e/2

 

13.00

13.15

13.30

13.45

M2d/1

M2d/2

M2e/1

M2e/2

 

Pred ali po vračilu učbenikov boste tisti dijaki, ki boste PUD opravljali pri delodajalcu, v učilnici po razporedu dobili vse potrebne informacije o opravljanju PUD-a. S sabo prinesite izjavo za opravljanje PUD-a pri delodajalcu. Prosimo, upoštevajte varnostne ukrepe.

 

Oddelek

 

Organizator PUD-a

 

Skupina

 

Ura

 

Učilnica

 

M-1. f

 

Stevo Romanić

2.

10.00

C-3

1.

10.15

C-22

 

S-1. g

 

Peter Klaus

2.

10.30

C-3

1.

10.45

C-22

 

M-2. c

 

Peter Klaus

2.

11.00

C-3

1.

11.15

C-22

 

M-3. c

 

Stevo Romanić

2.

11.30

C-3

1.

11.45

C-22

 

Dijaki programa medijski tednik se z organizatorjem PUD-a sestanete na Kosovelovi. Dijaki oddelkov M-3. d in M-3. e boste dobili tudi informacije o 5. predmetu za maturo, zato vabimo vse, ki jih zanima opravljanje 5. predmeta v naslednjem šolskem letu, da pridete ob uri po razporedu v učilnico na Kosovelovo. Informacije bo podala svetovalna delavka Mateja Zorko Pavšar.

 

M-3. d

 

Dušan Vešligaj

1.

11.25

KC-1

2.

11.40

KC-2

 

M-3.e

 

Dušan Vešligaj

1.

12.50

KC-1

2.

13.10

KC-2

 

M-2. d

 

Alen Pavšar

1

12.30

KC-3

2.

12.45

KB-2

 

M-2. e

 

Alen Pavšar

1.

13.00

KC-3

2.

13.15

KB-2

 

Ravnateljica: Simona Črep

Nazaj