Peto srečanje izmenjave dobrih praks

Zahtevni časi zahtevajo zahtevne premisleke

V petek, 21. avgusta 2020, se je v šolski telovadnici odvilo srečanje izmenjave dobrih praks med učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki nosi ime Učitelj učitelju učitelj.

Namenjeno je krepitvi sodelovalne kulture med učitelji šole in učenju drug od drugega, kajti šolski kolektiv je praviloma velikanski bazen znanja, izkušenj, pristopov in drobnih trikov, iz katerega lahko črpamo vsi, če le imamo priložnost vse to deliti. Obenem je takšen dogodek tudi priložnost, da se učitelji seznanimo z uspešnimi projekti, v katere so (bili nedavno) vpeti naši sodelavci in dijaki, z analizami anket ter ostalimi dognanji, ki so nam v pomoč pri poučevanju generacije Z.   

Odločili smo se, da tokratno srečanje pripravimo v duhu zahtevnih časov, v katerih živimo, zato je bil večji del prispevkov vsaj delno na temo poučevanja na daljavo.

 

Prisluhnili smo naslednjim prispevkom:

Predstavitev dela z grafično tablico na tabli Whiteboard (M. Frangež-Herman)

Ko delovni listi oživijo (mag. S. Brečko)

Kako smo se učili v karanteni (S. Slana)

Športni dan na daljavo (B. Jeraša)  

Inovativni pouk na daljavo v času karantene (A. Pavšar in D. Vešligaj)

Moja izkušnja uporabe aplikacije Teams (A. Glušič)

Uporaba grafične tablice pri spletnem pouku (M. Veber)

Moj pogled na šolstvo (J. Prušnik)

Razvoj potencialov dvojno izjemnih dijakov skozi projekte (M. Zorko Pavšar)

Pomoč otroku z disleksijo – predstavitev zaključne naloge (U. Sivka)

Predstavitev projekta Magical Moving Machine for Europe (G. Grat in M. Amon)

Predstavitev projekta Creo (A. Pavšar in M. Veber)

Analiza ankete pouka na daljavo in predlogi staršev (N. Talan Fošnarič)

Analiza anket za zaključne letnike 2020 (A. Ferlež)

O času (M. Drev Uranjek)

 

Simona Črep,                                                                                                                           Simona Tadeja Ribič,

ravnateljica                                                                                                                             koordinatorica srečanja

Nazaj