Poklicna matura – obvestilo

Od sobote, 28. maja 2016, do srede, 8. junija 2016, bodo potekali pisni izpiti spomladanskega roka poklicne mature 2016.

Natančnejši razporedi pisanja so vidni na oglasni deski in na šolskih spletnih straneh.

Vsi pisni preizkusi se začnejo ob 9. uri in trajajo do 11.00 oz. 11.10.

Na dan preizkusa morate biti v šoli ob 8.30. Na oglasni deski D-etaže in na požarnih vratih  iste etaže bodo objavljeni razporedi pisanja po učilnicah ter sedežni redi. Prosim vas, da dosledno upoštevate razporede ter pravila, ki veljajo za pisne preizkuse PoM.

Pred izpitnim prostorom se kandidati zberete 20 minut pred začetkom izpita.

o imejte osebni dokument za identifikacijo ter pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko nesete le nujne osebne predmete, ki jih boste odložili na za to določeno mesto. V izpitnem prostoru ne smete uporabljati mobitelov in drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav ter ročnih ur.

Ustni izpiti in zagovori projektnih nalog bodo potekali od 15. od 22. junija 2016 (šola lahko ustne izpite organizira tudi v soboto, 4. in 11. junija 2016). Natančnejši razpored bo objavljen na spletnih straneh šole ter na oglasni deski najmanj 5 dni pred začetkom izpitov. 

 Želim vam navdušenje  pri učenju in veliko uspeha pri opravljanju izpitov.

 

Damjana Hundrić,
tajnica šolske komisije PoM

Nazaj