Popravni in dopolnilni izpiti za dijake zaključnih letnikov SPI in NPI programa

Popravni in dopolnilni izpiti za dijake zaključnih letnikov SPI (S-3g, S-3h in M-3f) in NPI (S-2k) programa bodo v sredo 1. junija in četrtek, 2. junija po spodnjem razporedu:

SREDA, 1. 6. 2016
PISNO
Predmet:             SLO (S-3g, M-3f), ANJ (S-3g, razen Pušnik in Zagajšek)                                
Prostor:               D-31                  
Ura:                     11.20                  
Nadzor:               B. Škorc
 
USTNO
Predmet:             ANJ                                           
Prostor:               D-31                  
Ura:                     13.00                  
Komisija:            B. Škorc, P. Peršič, B. Žohar
 
Predmet:             SLO                                           
Prostor:               D-28                  
Ura:                     13.00                  
Komisija:            D. Hundrić, H. Fižuleto, M. Frangež-Herman
 
 
 
ČETRTEK, 2. 6. 2016
PISNO
Predmet:             SLO (S-3h, S-2k), ANJ (Pušnik Jan in Zagajšek Tadej, S-3h – naloge pripravi Brečko S.) 
Prostor:               A-44
Ura:                     8.00                    
Nadzor:               B. Škorc
 
USTNO  
Predmet:             PDP  (S-3g)                 
Prostor:               A-41                                           
Ura:                     9.00                                             
Komisija:            M. Starc, D. Keše, B. Hrovat                       
 
Predmet:             SLO, ANJ         
Prostor:               A-44                  
Ura:                     11.00                                           
Komisija:             B. Škorc, J. Žogan,  A. Ferlež  
 
 

Konferenca po PI bo v petek, 3. 6. 2016, ob 13.00  v učilnici D-34. Razredniki po konferenci razdelijo obvestila in spričevala.     

         

Nazaj