Predstavitev raziskovalnih nalog

Dijaki oddelkov S3a, S3b, M3c, M3e, M3d, M1f in S1g, bodo v sredo, 8. 5. 2019,  prisluhnili predstavitvi raziskovalnih nalog 5. šolsko uro v predavalnici B12. Predstavitev bo trajala eno šolsko uro, nato nadaljujejo s poukom. Dijake spremljajo učitelji tekoče ure. V primeru napovedanega preverjanja znanja, dijaki pišejo preverjanje.

                                                                                                       Bojan Klakočer, univ. dipl. inž.

Nazaj