Projektni dnevi “Na srednji šoli je kul”

P R O G R A M    P R O J E K T N I H   D N I

1. dan: ČETRTEK, 15. 9. 2016

Vsi skupaj:
8.00–8.20                             Uvod (S. Črep in  L. Aškerc) v  Mestnem kinu Metropol
8.20–8.50                             Kdo si pa ti? Intervju s Sanskriti Kumar (S. Črep)
8.50–9.00                             Odmor
9.00–9.10                             Uvod v film Kapitan Fantastični
9.10–11.10                          Ogled filma Kapitan Fantastični
11.10–11.50                        Malica (Lava in Kosovelova)
11.50–13.00                        Delavnica  – priprava pravil za kakovostno delo v razredu in napoved vsebin                                                  naslednjega projektnega dne
 • S- 1.a (S. Brečko) v D-9
 • S-1. b (K. Zidanšek) v D-15
 • M-1. c (B. Renner) v B-12
 • M-1. d (D. Korošec) v KC-02
 • M-1. e (B. Knep) v KC-04
 • M-1. h (F. Lednik) v D-32
 • S-1. i (F. Horjak) v D-33
 • S-1. j (J. Žogan) v D-21
 • S-1. k (S. Fošnarič) v A-01a
 

2. dan: PETEK, 16. 9. 2016

 
DISLOKACIJA I – KAMP MENINA: dijaki S-1. a, S-1. b, M-1. c, M-1. d in M-1. e
 
6.45–7.00                             Zbirno mesto dijakov pred ŠCC, prevzem malice v kuhinji (Lava, Kosovelova)
7.10                                       Odhod z avtobusom – izpred Šolskega centra Celje (na parkirišču pri zapornici)
8.00–13.30                          Izvedba različnih dejavnosti v štirih heterogenih skupinah:
                                               I: polovica dijakov:
 1. skupina: adrenalinski park
 2. skupina: čolnarjenje po jezeru
                                               II: polovica dijakov
 1. skupina: igre z žogo na športnih igriščih
 2. okrogla miza Jasno in glasno – dijaki dijakom
                                               Podelitev »fazančkov« oddelčnim predsednikom
Skupine se zamenjajo po vnaprej določenem razporedu.
14.30 –15.00                       Predvidena vrnitev v Celje
 
 
DISLOKACIJA II – CELJSKA KOČA: dijaki M-1. h, S-1. i, S-1. j in S-1. k
 
7.00–7.30                             Zbirno mesto dijakov pred ŠCC, prevzem malice v kuhinji (Lava, Kosovelova)
7.30                                       Odhod na Celjsko kočo – izpred Šolskega centra Celje (glavni vhod)
9.00–12.00                          Izvedba različnih dejavnosti v 4 heterogenih skupinah:
 1. skupina: vožnja s sanmi
 2. skupina: adrenalinski park
 3. skupina: športne igre (nogomet, badminton, košarka)
 4. okrogla miza Jasno in glasno – dijaki dijakom
Podelitev »fazančkov« oddelčnim predsednikom
Skupine se zamenjajo po vnaprej določenem razporedu.
13.00–13.30                        Predvidena vrnitev v Celje
 

Nazaj