Razdeljevanje učbenikov

Razdeljevanje učbenikov bo potekalo v učilnici A 01a (pritličje) po naslednjem razporedu:

V ponedeljek, 5. septembra 2016, za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

 

7.50

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

9.00

9.10

9.20

9.50

10.00

10.10

10.20

10.30

10.40

10.50

M1C

M1D

M1E

M1F

M1H

M2C

M2D

M2E

M2F

M2H

M3C

M3D

M3E

M3F

M4C

M4D

M4E

V torek, 6. septembra 2016, za dijake , 2., 3. in 4. letnikov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

7.50

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

9.00

9.10

9.20

9.30

9.40

9.50

10.10

10.20

10.30

S1A

S1B

S1G

S1I

S1J

S1K

S2A

S2B

S2G

S2I

S2J

S3A

S3B

S4A

S4B

 

Nazaj