Raziskovalne naloge

Na srednji šli za strojništvo, mehatroniko in medije ima raziskovalno delo dolge korenine. Vključevanje v raziskovalno delo pri dijakih vzpodbuja inovativnost, samostojnost, krepi različne načine problemskega razmišljanja in daje občutek za skupinsko odgovornost. Pomembno je sodelovanje s podjetji, kjer si dijaki pridobijo veliko praktičnih izkušenj. Dijaki izdelajo raziskovalne naloge pod vodstvom mentorjev in uspešno izdelana naloga se dijakom prizna kot četrta izpitna enota na poklicni maturi, zato je interes dijakov še večji. Avtorji najbolje ocenjenih nalog so nagrajeni s strokovno ekskurziji s strani raziskovalne dejavnosti Mladi za Celja. Cilj projekta je tudi pospešeno odkrivanje in usposabljanje nadarjenih in ustvarjalnih dijakov.

Vse, ki vas raziskovalno delo zanima vabimo, da se pridružite.

Naslove raziskovalnih nalog lahko predlagate sami, predlagane s strani podjetij pa najdete na šolskem portalu/o šoli/raziskovalna dejavnost

Informacije: Bojan Klakočer – D25

Nazaj