Sestanek skupnosti dijakov

Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite prvega letošnjega sestanka skupnosti dijakov, ki bo v
četrtek, 27. oktobra 2016, ob 10. 30 (4. šolsko uro) v učilnici B-02 na Kosovelovi.
 
 
Dnevni red:
  1. Pregled sklepov prejšnjega sestanka
  2. Izvolitev/potrditev predsednika skupnosti dijakov
  3. Načrti dela SD in oddelčnih skupnosti
  4. Decembrske prireditve
  5. Dan človekovih pravic – Maraton pisanja apelov
  6. Razno (3-kons, ureditev oglasnih desk)
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo!
 
Mentorici skupnosti dijakov                                                             
Suzana Slana in Lidija Leskovšek                                         

Nazaj