Sinergija tehnološke kreativnosti in virtualne prihodnosti 2020

V projekt smo vključili sodobne pedagoške metode in tehnologije ter poskusili vplivati na kognitivne procese dijakov, na njihovo notranjo motivacijo, na inovativnost in ostale kompetence. V okviru projekta smo dosegli naslednje cilje:

  1. razvoj kompetenc digitalizacije in inovativnosti v skladu z EU usmeritvami;
  2. razvoj kreativnosti v tehniki in tehnologiji – povezava umetnosti, tehnologije in virtualne resničnosti;
  3. motivacija nadarjenih dijakov in dijakov s posebnimi potrebami (Aspergerjev sindrom), ki imajo smisel za oblikovanje ter umetnost;
  4. razvoj robota za reševanje po naravnih nezgodah ter uporaba VR-tehnologij;
  5. udeležba na svetovnem prvenstvu RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots 2019, Sydney.

Osredotočili smo se predvsem na timsko delo in delo v skupinah. Pri tem smo stremeli k metodam problemskega in sodelovalnega učenja. Dijaki so se v okviru razvojnega dela, med drugim, ukvarjali s 3D-modeliranjem sklopov reševalnega robota. Na tem področju se kaže pomanjkanje znanja grafičnega oblikovanja in kreativnosti. Zavedamo se, da je v današnjem času pomembna oblika in ergonomija izdelkov v namen prodaje/pritegnitve kupcev – uporabnikov. Posledično smo vključili znanje grafičnega oblikovanja ter likovne umetnosti v proces 3D-modeliranja sklopov robota. Skupina nadarjenih dijakov se je aktivno ukvarjala z mobilno robotiko in razvijala mobilnega robota za reševanje. Dodana vrednost robota je bila integrirana VR 360-stopinjska kamera s katero smo snemali teren po katerem se je pomikal robot (posnetek bo dosegljiv na Youtube). Izvedli smo tudi kreativni tabor z dijaki iz prejšnje generacije, ki so predali svoje izkušnje in dodatno motivirali tekmovalce. Robot je v celoti izdelan s tehnologijo hitrega prototipiranja (3D-tisk).  Izvedba je zahtevala veliko interdisciplinarnih znanj in sodobnih pristopov. Zelo pomemben sklop je tudi kreativni način razmišljanja, ki smo ga skozi vodene dejavnosti vzpodbudili pri mladih entuziastih. Med drugim so izdelali raziskovalno nalogo in na natečaju Mladi za Celje bili uvrščeni v 1. skupino, na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti 2019 pa dosegli zlato priznanje. Nadarjeni dijaki tako niso pridobili samo strokovnih kompetenc, ampak so s svojim doprinosom vplivali na napredek in dobrobit celotne družbe.

Mentorji: Špela Kumer, Alen Pavšar, Miloš Bevc in Matej Veber

Povezava posnetek 360 VR vožnja reševalnega robota:

https://www.youtube.com/watch?v=QlOOqdnGR7M&feature=youtu.be

Matej Veber

Nazaj