Sprememba učilnic

OBVESTILO

Zaradi pisanja poklicne mature bo pouk od srede, 15. 6. 2016, pa do konca pouka, v celoti potekal v spodaj navedenih učilnicah (z nekaj izjemami).

Razred               v                                                                                                          

S-1a                   C-03,  razen ŠVZ, UME in FIZ

S-1b                   C-04,  razen ŠVZ, prakse in FIZ

M-1c                  C-21, razen ŠVZ, UME, FIZ, OOP vaje (v D31 obe skupini) in ELM vaje

 

Zaradi pisanja poklicne mature bo pouk v torek, 21. 6. 2016, prve štiri ure na lokaciji Lava, potekal v spodaj navedenih učilnicah (z nekaj izjemami).

Razred               v                                                                                                         
M-1d                    B-14,  razen  UME in FIZ
M-1e                    D-20,  razen UME in FIZ

 

Nazaj