Strpnost na naši šoli

Tretji teden v novembru se je začel z mednarodnim dnevom strpnosti, zato smo razredne ure posvetili pogovoru o strpnosti.

S pomočjo razrednikov so jih pripravili predsedniki oddelkov, ki so vodili pogovor, pripravili predstavitve, dijaki pa so iskali definicije in misli o strpnosti, si ogledali primere nestrpnosti in se o njih pogovarjali. Pri obravnavi so pokazali veliko izvirnosti in nekateri so tudi poustvarjali: dijaki M-2. e so posneli filmček, dijaki S-2. a so s pomočjo razredničarke v učilnici razstavili plakat, dijaki M-1. d pa so risali.

Njihove ugotovitve so:

  • do družinskih članov smo pogosto manj strpni, saj od njih pričakujemo več in računamo na to, da nam bodo naše obnašanje oprostili.
  • strpnost ima tudi meje, ne moremo biti neskončno strpni in ne smemo biti strpni do vsakogar (rasistov, homofobov …).
  • ignoriranje, izključevanje, odklanjanje ipd. lahko pripelje do težkih posledic, kot so agresija, depresija …
  • potrudili se bomo, da bomo strpnejši, predvsem do družinskih članov, prijateljev in sošolcev.
  • nestrpnost je pot do strpnosti, saj mora vsak pot začeti na začetku »malo po malo«, da pride do želenega cilja.

Zato so bile razredne ure na to temo le začetek naše poti k večji strpnosti.

Mentorici SD                                                                               Ravnateljica

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                  Simona Črep

 

      

 

Nazaj