Svečana podelitev spričeval poklicne mature

Spoštovani maturantke in maturanti!
 
Za vami so naporni dnevi učenja in priprav, za vami so izpiti poklicne mature.
Prepričana sem, da ste svoje delo opravili po svojih najboljših močeh, z rezultati svojega dela pa se boste seznanili v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 9.30 v Celjskem domu.
Vabim vas, da se svečane podelitve spričeval poklicne mature udeležite v čim večjem številu.
Če se svečane podelitve ne morete udeležiti, lahko po spričevalo pridete na šolo v kabinet D18, in sicer od 5. do 7. julija, med 9. in 11. uro. Kasneje bodo nepodeljena maturitetna spričevala v tajništvu šole.
 
Imejte se lepo in pazite nase!
 
Damjana Hundrić, tajnica ŠMK PoM

Nazaj