Dijaki Šolskega centra Celje si lahko v vsakem šolskem letu izposodijo komplete učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisuje šola. Izposodijo si lahko le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.
 
Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino je potrebno poravnati s položnico, ki je priložena računu in jo dijaki po 16. avgustu prejmejo na dom po pošti. Rok plačila je konec avgusta. Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Izgubljene ali uničene učbenike je potrebno nadomestiti z drugimi.
 
Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje (http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/),  kjer so zbrani seznami in cene učbeniških kompletov ter naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah. Razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada poteka prvi in drugi teden v septembru  v učilnici A-01 po razporedu, ki ga dijaki prejmejo z okrožnico.
 
Skrbnik učbeniškega sklada Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije je Andrej Jazbec.
Skip to content