UČITELJ UČITELJU UČITELJ

Pitanje z žlico nas nauči le tega,

kakšne oblike je žlica.

(E. M. Forster)

 

V četrtek, 22. avgusta 2019, se je v učilnici B-12 odvilo srečanje izmenjave dobrih praks med učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki smo mu nadeli ime Učitelj učitelju učitelj.

Dogodek smo pripravili že četrto leto zapored in na njem predstavili pomemben drobec tistega, kar smo počeli v šolskem letu, ki se izteka. Slišali smo, kakšne dobre prakse smo ustvarjali, kaj nas je zaposlovalo in kaj je tisto, za kar smo presodili, da je potrebno prav posebej izpostaviti. Prvič je na dogodku sodeloval tudi predstavnik dijakov in s svojo prisotnostjo popestril dogajanje ter oplemenitil enega izmed prispevkov.  

Prisluhnili smo naslednjim prispevkom:

 • Aktivnosti in časovni okvir pri razvoju podjetnih kompetenc v programu tehnik mehatronike ter predstavitev dijaškega podjeta SpineLABS (M. Cizej in dijak Ž. Vengust)
 • Predstavitev projektnega dela pri pouku ANJ v 2. letniku (mag. M. Marinšek)
 • Izmenjava učiteljev v Španiji (B. Mastnak,  Peršič)
 • Izmenjava učiteljev Zagrebu (R. Zupanc in M. Amon)
 • Mednarodni projekt Digitalizacija v gradbeništvu (B. Škorc in G. Par)
 • Projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost (K. Zidanšek)
 • Učne priprave za modul struženje v programu PTI – predstavitev zaključne naloge za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe (J. Prušnik)
 • Dvojno izjemni dijaki (M. Zorko Pavšar)
 • Virtualno čebelarstvo (A. Pavšar in M. Radosavljević)
 • Svetovno prvenstvo RoboCup 2019 v Avstraliji ( Veber in M. Bevc)
 • Kako nam uspeva zagotavljati kakovost delovanja šole in medosebnih odnosov – analiza anketnih vprašalnikov za starše in dijake (A. Ferlež)
 • Analiza anketnega vprašalnika za dijake zaključnih letnikov štiriletnih programov (A. Požlep)

Krepitev sodelovalne kulture med učitelji šole in učenje drug od drugega sta brez dvoma nekaj, v kar verjamemo in kar nameravamo početi tudi v bodoče. Odzivi na srečanje so bili tudi letos zelo pozitivni, zato ga nameravamo pripraviti tudi naslednje leto. Obenem gre za nadvse pripravno popotnico v novo šolsko leto, kajti nov začetek je vselej priložnost, da kakšno reč izboljšamo, napravimo kaj drugače, prižgemo kakšen ogenj več.

Simona Črep,                                                                                                                           Simona Tadeja Ribič,

ravnateljica                                                                                                                             koordinatorica srečanja

 

 

Nazaj