Učna pomoč pri angleščini in matematiki

Obveščam vas, da do konca junija še obstaja možnost obiskovanja učne pomoči za angleščino in matematiko.  

Vsi tisti dijaki, ki bi potrebovali pomoč pri pripravi na popravne izpite oziroma za uspešen zaključek letnika se čimprej oglasite v kabinetu B-15 in se dogovorite za termine.  

 

Šolska svetovalna delavka 

Pera Kunst 

 

 

Nazaj