Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite prvega letošnjega sestanka skupnosti dijakov, ki bo

v četrtek, 15. septembra 2022, ob 11.20 (5. šolsko uro),
v predavalnici D-12 na Lavi.

Dnevni red:

  1. Letni delovni načrt 2022/23 – ravnateljica
  2. Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja
  3. Izvolitev člana upravnega odbora za šolski sklad in člana komisije za kakovost
  4. Nadomestne volitve predstavnika dijakov v svet zavoda
  5. Pregled dela v preteklem šolskem letu
  6. Načrt dela skupnosti dijakov v novem šolskem letu ter razdelitev nalog
  7. Razno (ukrepi za preprečevanja širjenja virusa, podatki odbora oddelčne skupnosti, načrti dela oddelčnih skupnosti, dijaške izkaznice …)

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

Mentorja skupnosti dijakov                                                                                  Ravnateljica

Brigita Mastnak in Jaka Došler                                                                Simona Črep

Skip to content