Vpis v programe PTI in ponovni vpis v 1. letnik srednje šole

Dijake zaključnih letnikov poklicnih programov obveščam, da je petek, 20. 5. 2016, zadnji dan za oddajo prijave za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).
 
Dijaki, ki se pa želite ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, kot ga obiskujete sedaj, pa se lahko za vpis prijavite do ponedeljka, 6. 6. 2016.
Prijavite se lahko le na šole oziroma programe, kjer ni omejitve vpisa in so še prosta mesta.
 
Informacije o postopku prijave dobite pri svetovalni delavki v kabinetu D-29.
 
 
Šolska svetovalna delavka
Pera Kunst

 

Nazaj