Informacije za bodoče dijake

Pozdravljeni bodoči dijaki!

IZREDNA NOVICA:

Rok za oddajo prijav za vpis v srednjo šolo je 11. 5. 2020. Natančen vpisni postopek z novimi datumi je opisan spodaj.

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo za šolsko leto 2020/2021 razpisali:

 • 2 oddelka stojnega tehnika (56 mest)
 • 2 oddelka medijskega tehnika (56 mest)
 • 1 oddelek tehnika mehatronike (28 mest)
 • 1 oddelek mehatronika operaterja (26 mest)
 • 1 oddelek oblikovalca kovin- orodjarja (26 mest)
 • 1 oddelek inštalaterja strojnih inštalacij (26 mest)
 • 1 oddelek pomočnika v tehnoloških procesih (16 mest)

Celoten Razpis za vpis dobite na spodnji povezavi:

Razpis za vpis v srednje šole v šol. l. 2020/21 (vrste srednješolskih programov, pogoji za vpis in drugo)

 

VPISNI POSTOPEK za šol. l. 2020/2021 bo potekal takole:

DATUMI SO SPREMENJENI!!!

PRIJAVA

 • zadnji rok za oddajo prijavnic je 11. maj 2020,
 • prijavnica je na obrazcu DZS 1,20 in jo lahko kupite v knjigarni ali pa jo natisnete tukaj,
 • prijavo lahko pošljete priporočeno po pošti ali pa skenirano/fotografirano na elektronski naslov svetovalne delavke šole (pera.kunst@sc-celje.si oziroma mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si).
 • oddana prijavnica je lahko tudi brez žiga in podpisa ravnatelja/ravnateljice OŠ.

STANJE PRIJAV

 • Ministrstvo za šolstvo in šport bo 20. maja 2020 na svojih spletnih straneh https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (pod posebnim naslovom Prosta mesta, stanje prijav in vpisa) objavilo število prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • od 20. maja do 16. junija 2020 je prenosni rok,
 • zaradi spremembe namere boste lahko svojo prijavnico prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov.
 • prijavo prenesete tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, posredujete skenirano ali fotografirano izjavo o prenosu  prijave (obrazec dobite na spodnji povezavi), podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.
 • obrazec za prenos prijave dobite tukaj.

OMEJITEV VPISA

 • v primeru omejitve vpisa vas bomo do 26. junija 2020 o tem pisno obvestili na dom,
 • merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v šol. letu 2020/2021.

VPIS

 • če omejitve vpisa ne bo, se boste v času od 30. junija do 6. julija 2020, vpisali na srednjo šolo,
 • v primeru omejitve vpisa bodo učenci, izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, vpisani do 6. julija 2020. Učenci, ki boste kandidirali v drugem krogu, pa se boste vpisali do 16. julija 2020 na srednjo šolo, na katero boste razvrščeni,
 • o točnih datumih in načinu vpisa boste obveščeni pisno na dom.

Dodatna pojasnila o vpisnem postopku ali izobraževalnih programih naše šole lahko dobite pri svetovalni delavki P. Kunst (tel. 03 4285849, pera.kunst@sc-celje.si) oziroma za izobraževalni program medijski tehnik pri M. Zorko Pavšar (tel. 03 4253752, mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si)

Želimo vam uspešen zaključek osnovne šole.