KOMISIJA ZA KAKOVOST NA SREDNJI ŠOLI ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE 
 
Smo tisto, kar delamo večkrat.
Odličnost torej ni dejanje, ampak navada.   
                                                          Aristotel
 

Priprava dobrih izhodišč, nenehno spremljanje in razvijanje, dopolnjevanje ter prilagajanje realnim potrebam stroke in okolja so vodila, ki nas usmerjajo k spremembam, izboljšanju oz. oblikovanju  kakovostnega procesa vzgoje in izobraževanja, ki bo dijake čim bolje pripravil na prihodnost, tj. na trg dela, študij in za življenje.

Kakovost je torej tisto področje, ki smo mu v preteklih letih začeli na naši šoli načrtno namenjati več pozornosti.

Naš cilj je postati odlična vzgojno-izobraževana organizacija, ki ne samo trajno dosega, ampak tudi presega pričakovanja in zadovoljstvo vseh deležnikov vzgoje in izobraževanja, tj. dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih in širše družbe.

Šolsko komisijo za kakovost sestavljajo:

  • Natalija Talan Fošnarič, predsednica,
  • Aleš Ferlež, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov,
  • mag. Simona Brečko, učiteljica splošnoizbraževalnih predmetov,
  • Marko Žlender, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov
  • Tomaž Kugler, predstavnik delodajalcev,
  • Vladimir Mladenović, predstavnik staršev,
  • Dejan Skale in Anže Breznik, predstavnika dijakov.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delo  komisije za kakovost vodi in usklajuje Natalija Talan Fošnarič. 
Skip to content