Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) se izvaja: 
 • na koncu tretjega letnika (srednje poklicno izobraževanje – SPI) v programih mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij. Dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo. 
 • na koncu drugega letnika (nižje poklicno izobraževanje – NPI) v programu pomočnik v tehnoloških procesih. Dijak pridobi nižjo poklicno izobrazbo. 
V skladu s Pravilnikom o ZI (Uradni list RS, str. 56/08) ta obsega: 
 • v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI): 
  •  izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom pisno in ustno; 
  • izdelek oz. storitev in zagovor, kjer dijak izkaže poklicne kompetence.
 • v nižjem poklicnem izobraževanju (NPI): 
  •  dijak pripravi izdelek oz. storitev in zagovor, kjer izkaže poklicne kompetence. 
 ZI lahko opravlja le tisti kandidat, ki je uspešno opravil vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. 
Kandidat, ki je v zaključnem letniku (SPI) dosegel oceno odlično pri slovenščini, je opravičen opravljanja zaključnega izpita iz slovenščine. 
Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo ZI s pohvalo. 
Dijak, ki uspešno opravi ZI v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI), bo lahko šolanje nadaljeval v poklicno-tehniškem programu (PTI). 
Dijak, ki uspešno opravi ZI v nižjem poklicnem izobraževanju (NPI), lahko nadaljuje izobraževanje v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI). 
 
Datumi opravljanja ZI so določeni v skladu s: 
 • s koledarjem o ZI in 
 • šolskim koledarjem. 

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

JESENSKI IZPITNI ROK 2020/21

DEJAVNOST

ROK

Zadnji rok za pisno prijavo k ZI

Sreda, 7. 7. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od ZI

Petek, 20. 8. 2021

Slovenščina – pisno

Torek, 24. 8. 2021

Izdelek oz. storitev in zagovor ter ustni izpiti

Javljeno naknadno

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

Javljeno naknadno

 

 
Ravnateljica
Simona Črep
Tajnica ZI
Natalija Mavc