Dragi dijaki/dijakinje!

Pričelo se je novo obdobje v vašem izobraževanju. Vaše sedenje v šolskih klopeh se bo za nekaj časa prekinilo in pričelo se bo izobraževanje v podjetju, v resničnem delovnem okolju. Čeprav ne boste formalno  zaposleni, boste v podjetju del  delovnega kolektiva, sodelovali boste z mentorjem in drugimi sodelavci. Ne boste le spremljali in opazovali njihovega dela, temveč se boste aktivno vključili v delo ter se tako praktično usposabljali z delom. Skratka, pričeli boste s svojo poklicno kariero.

V šoli ste spoznavali svoj bodoči poklic s teoretičnega in s praktičnega vidika, vendar se boste šele sedaj soočili s pravo realnostjo. Zavedati se morate, da uspešnost v poklicu ni odvisna samo od znanj in spretnosti, temveč tudi od vašega navdušenja, zavzetosti, prilagodljivosti,motivacije, inovativnosti,samoiniciativnosti,sodelovanja in kompatibilnosti z drugimi. Na kratko, zelo veliko je odvisno od vaših osebnostnih lastnosti. 

Praktično usposabljanje z delom se izvaja v podjetjih, kjer lahko vse svoje znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti izkazujete in jih nadalje razvijate.  

Naša šola že vrsto let sodeluje s podjetji na temo praktičnega usposabljanja z delom, ima bogate izkušnje in gradi svoje dobro ime na tem področju. Prosimo, imejte to v mislih. Vi ste ambasadorji naše šole in naj bo tudi v vašem lastnem interesu, da se dobro ime naše šole in tudi vaše ime ohranita v dobrem še naprej,za naslednje generacije. Želimo vam vso srečo, učinkovito in uspešno praktično usposabljanje z delom v podjetju.

Vodstvo šole

 

 

Skip to content