Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije vlagamo veliko energije v sodelovanje z okoljem in gospodarskimi družbami. Zavedamo se, da so naši dijaki pomemben potencial razvoja gospodarstva v prihodnosti.

V okviru raziskovalne dejavnosti delujemo povezovalno in v načrtovanju ter nastajanju raziskovalnih nalog težimo k sodelovanju s podjetji. Tako je dijakom dana možnost, da se srečujejo z izzivi proizvodnje in rešujejo realne probleme v njej. V lanskem letu smo zato podpisali tudi namero o sodelovanju z našimi partnerji iz gospodarstva.

S svojimi prizadevanji obvladujemo nove tehnologije in znanja ter jih prinašamo na naše dijake, saj se zavedamo, da le najnovejša znanja predstavljajo prednost na trgu dela in pogojujejo uspešnost naših dijakov.

V prihodnosti želimo sodelovanje z gospodarstvom še nadgraditi,  in sicer v okviru projektov. Na ta način bodo naši dijaki vključeni v industrijske projekte in bodo tako pridobili še več kompetenc in tudi mehkih veščin.

Cilj naših prizadevanj so učinkovitejše interesne povezave realnega in izobraževalnega sektorja. Naša šola postaja prilagodljiv partner glede na odzivnost izobraževalnega sistema na potrebe realnega okolja.

Skip to content